23. May 
 
www.healthanddisease.com
Search in Brain and Nerves
 
 
 
 
 
Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
Informacje
Zaburzenia czynnościowe

Padaczka u dzieci

Około 2% pacjentów z padaczką w krajach zachodnich stanowią dzieci. Rocznie odnotowuje się mniej więcej 125 nowych zachorowań na każdy 1 milion osób.

U około 75 % wszystkich dzieci chorujących na padaczkę przy odpowiednim leczeniu udaje się wyeliminować pojawianie się napadów, a prawie połowa z nich wymaga leczenia tylko przez kilka lat, a następnie problem z wiekiem ustępuje.
 

Szkoła

W wyniku epilepsji u dzieci pojawiać się mogą określone problemy szkolne, nawet jeśli dziecko nie choruje na żadną inną chorobę i jest poprawnie leczone.

Przez wiele lat uważano, że dzieci z padaczką nie różnią się pod względem edukacji od innych. Jest to w zasadzie prawdą, jednak istnieją niektóre problemy, które dotykają większości małych epileptyków. Są one też zauważane u innych dzieci, jednak u tych chorych widoczne jest wyraźne nagromadzenie wspomnianych problemów.

Najbardziej powszechną przypadłością są kłopoty z pamięcią krótkotrwałą. Sprawia to dzieciom niemałe trudności, ponieważ często muszą się uciekać do mówienia, że czegoś nie pamiętają. Ważne jest, aby nauczyć dziecko określonych technik pamięciowych, które pozwolą mu do pewnego stopnia zrekompensować problemy z zapamiętywaniem.

Problemy z koncentracją

Konserwatywny pogląd głosi, że połowa dzieci chorujących na padaczkę ma różnego stopnia problemy z koncentracją. Mogą one towarzyszyć wszystkim formom padaczki, jednak są najbardziej widoczne w przypadkach, gdzie leczenie nie daje dobrych wyników.

Problemy z koncentracją mogą również pojawiać się u dzieci dobrze reagujących na leczenie, u których nie występują napady. Ich otoczenie prawdopodobnie nie wiąże ich nawet z padaczką.

 Czytaj ten artykuł w języku duńskim
 Read this article in English

 

Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
 
Wersje obcojęzyczne: Brains and nerves | Hjernen og Nerverne
 
Informacje na portalu Mozg i Nerwy nie mogą zastępować opinii lekarskiej wydanej przez lekarza lub terapeutę .
Diagnoza i sposoby leczenia zawarte na stronienie mogą być jedynym wskazaniem do leczenia chorych.
 
Czytaj również Warunki Użytkowania